Wie ik ben

Mijn naam is Jan Pieter Compagnie. Ik ben een betrokken mens.
Mijn drive om mensen te helpen is groot. 
Ik ben christen en mijn mensbeeld is daarop gebaseerd. In het besef dat de wereld en de mensheid geschonden is wil ik me inspannen voor wie kwetsbaar is en hulp nodig heeft. Ook ik ben geconfronteerd met mijn kwetsbaarheden. Die ervaringen helpen mij om de ander te helpen met zijn hulpvraag. 

Ik neem geen genoegen met de oppervlakkige kant, ik wil investeren in de relatie maar tegelijkertijd niet de hoofdpersoon zijn.  Autonomie vind ik het uitgangspunt in mijn hulpverlening. Mijn kracht zit hem in het luisteren en het zoeken naar de boodschap in de boodschap zonder daar een oordeel over te hebben. Ik ben gewend om van de gebaande paden af te wijken en buiten kaders te kijken. Ik ben enthousiast en geduldig. Ik zal altijd samen met de hulpvrager onderzoeken wat er nodig is, en vergroten wat de cliënt zelf kan.  Open communicatie vind ik belangrijk. Ik streef er naar om authentiek, transparant en eerlijk te zijn. (Zelf)reflectie is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Feedback geven en krijgen hoort hier bij.

In de afgelopen jaren en in de opleiding Psychodynamisch Therapeut heb ik geleerd hoe mijn patronen mij belemmeren in mijn functioneren.
Ik ben burn-out geweest, heb te maken gehad met ongemakkelijke (werk)relaties, ik ben geschuurd en geschaafd in leertherapie en supervisie. Daardoor ken ik beide kanten van het spectrum, die van hulpvrager en hulpverlener. 

Wat ik ben

 • afgestudeerd lerarenopleiding 2e graad Frans (1996)
 • CRKBO geregistreerd docent (BTW vrijgesteld)
 • afgestudeerd Sociaal Pedagogische Hulpverlening (2009)
 • gecertificeerd en geregistreerd GGZ Agoog
  • onder nummer 461033542 (www.registerplein.nl)
 • ​KIWA geregistreerd hulpverlener niveau 6
  • registratienummer 14844 (www.mijnkeurmerk.nl)
 • lid van de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)
  • licentienummer 623347 
 • post hbo Psychologie (2018)
 • post hbo Psychotrauma hulpverlener (2019)  
 • Beroepsopleiding Socratisch Gespreksleider (2019)
 • Psychodynamisch Therapeut in opleiding (2019-2023)
 • als psychodynamisch therapeut i.o. aangesloten bij de beroepsvereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijzen (VBAG)
  • licentienummer 22011023
 • geregistreerd als aspirant lid in het Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) onder nummer 210021S

cursussen: agressie conflict hantering , competent methodisch opleiden in de beroepspraktijk, Samen Uit Samen Thuis (verlof TBS), competentiegericht werken, training  signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld en gebruik van de meldcode, de kunst van het vragen stellen (socratische methodiek), jaarlijkse herhaling bedrijfshulpverlening (BHV)