Praktische info

Om tot samenwerking te komen maak ik gebruik van een overeenkomst van opdracht (ambulante begeleiding, docentopdrachten) of een behandelingsplan (therapie). In deze overeenkomst staat de aard van de werkzaamheden en de aansprakelijkheid jegens elkaar. De overeenkomst is bindend voor beide partijen.
Als we samenwerken ga je akkoord met de leveringsvoorwaarden. Deze kun je op de site raadplegen. 

Ik ben aangesloten bij een klachtenorgaan.
Als je onvrede hebt over de samenwerking is het advies dat je eerst contact opneemt met mij. We proberen er dan samen uit te komen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten.
​Via onderstaande button kom je op het klachtenportaal.