Ambulante begeleiding

Buitengewone mensen hebben soms behoefte aan buitengewone benadering. Ik wil aansluiten bij de mogelijkheden van de hulpvrager en die vergroten. 
Het is belangrijk dat een mens zich gezien en gehoord voelt. Daarom ligt de oplossing in de persoon zelf en zal ik als hulpverlener daarbij proberen aan te sluiten.


Mijn ambulante hulp kan bestaan uit:

  • ondersteuning bij stabilisatie
  • zelfinzicht
  • gedragsverandering
  • vinden en onderhouden van een passende daginvulling
  • ontdekken van zinvolle vrijetijdsbesteding
  • opbouwen van een zingevend sociaal netwerk.

Ik werk op locatie. Dat betekent dat de afspraken plaatsvinden in een omgeving waar de hulpvrager zich thuis en veilig voelt.
In 2019 ben ik opgeleid tot psychotrauma hulpverlener. Ik begeleid mensen die te maken hebben gehad met traumatische ervaringen in hun leven. Ik ondersteun met stabiliserende technieken en ik kan hulp bieden bij traumabehandeling en/of ontregeling ten gevolge van traumatische gebeurtenissen.

Missie

 Mijn missie is ​hulp bieden aan:

  • mensen die  intensieve hulp nodig hebben en bij wie het niet lukt om het leven op de rit te krijgen.
  • mensen om ze weer in beweging krijgen als ze zijn vastgelopen zijn of ‘instellings’moe zijn.
  • mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Ondersteuning en hulp bij traumaverwerking.

Werkwijze en kosten

​Individuele begeleiding wordt vanaf 18 jaar gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en betaald door de gemeente. Er is sprake van een eigen bijdrage aan het CAK. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Voor begeleiding heb je een indicatie nodig van je gemeente. Je kunt met een hulpvraag terecht bij de WMO afdeling van je gemeente.
​Ook kun je begeleiding krijgen uit een persoonsgebonden budget (PGB). Ik kan aanschuiven bij gesprekken met de gemeente en helpen bij de aanvraag van een PGB.
Ik heb contracten met de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Steenwijkerland. 

Op de diensten van Compagnie Hulpverlening / Ambulante begeleiding zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn hieronder te downloaden