Praktijk de Bascule

Over de Bascule

Bascule is afgeleid van het Franse woord bascule dat ‘weegschaal’ of ‘balans’ betekent.

Een Frans woord vanwege mijn liefde voor de Franse taal. Ooit als docent Frans opgeleid ben ik na 11 jaren onderwijs mijn hart gevolgd. Ik wilde mensen helpen met wie het niet goed ging. Via een lange weg van zorgen en verzorgd worden ben ik na 11 jaren in de wereld van forensische psychiatrie en TBS in 2018 gestart met mijn eigen bedrijf als ambulant hulpverlener. Van 2019 tot 2023 heb ik de 4 jarige opleiding voor Psychodynamisch Therapeut gedaan.  Sinds 1 januari 2021 werk ik vanuit mijn praktijkruimte.

Een bascule is een weegschaal of balans. Therapie en coaching is erop gericht de balans in het leven te vinden. Nare ervaringen, vroeger of nog maar kort geleden kunnen je uit balans brengen, kunnen er voor zorgen dat je je niet prettig voelt. Soms herinner je je nare gebeurtenissen niet meer en begrijp je niet wat er met je aan de hand is, lijkt er geen reden voor je slechte functioneren. Je hebt als het ware de herinneringen ‘vergeten’. Samenwerken met mij in praktijk De Bascule helpt je om te zoeken naar de pijn, en deze te verwerken. Je zelfbeeld, verlangens en emoties komen weer in balans, waardoor je je weer energiek en evenwichtig zult voelen. Waar wil jij van af? Wat wil jij in balans brengen in je leven?

Bij De Bascule draait het niet om diagnoses of classificaties. De Bascule is geïnteresseerd in het verhaal van jou als cliënt. Dat staat centraal. Jij staat centraal. Het gaat er om wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt. Ook vragen op het gebied van zingeving en geloof kunnen een rol hebben in de gesprekken.

Wat we doen

Je kunt bij De Bascule terecht voor coaching of therapie. Zowel in de intake als tijdens het behandeltraject wordt gekeken wat het best aansluit bij de klacht van het moment.

Coaching helpt je om zicht te krijgen op je denkpatronen. Coaching is praktisch en gericht op het vinden van krachten, kwaliteiten en passies. De coaching technieken prikkelen tot nadenken over wat je eigenlijk vindt of denkt. Ik bied geen oplossingen en ik geef geen advies. Ik bied je een spiegel van je eigen gedrag, gedachten, woorden en verlangens. Wat je bij mij haalt is inzicht in de problemen die je hinderen. De oplossing van die problemen ligt in jezelf. Ik ben je coach om dat wat in je is te doen ontdekken. Ik gebruik daar de Socratische gesprekstechniek voor en Motiverende gespreksvoering. Coaching kan ook worden ingezet bij moeizame relaties.

Therapie biedt je verscheidene technieken om oorzaken op te sporen van je huidige problemen. 

Psychodynamische technieken geven inzicht in onbewuste gedachten, gevoelens en gedrag. Deze zijn ooit ontstaan en zijn deel geworden van je doen en laten, van je leven. Het zijn hardnekkige patronen geworden. Samen onderzoeken we die patronen, hoe die van invloed zijn en hoe je ze kunt loslaten. Een verschil tussen psychodynamische therapie en psychotherapie is dat de psychodynamisch therapeut tijdens de sessies gebruik maakt van verschillende technieken die aansluiten bij wat er in het moment van de behandeling nodig is.

Systemische technieken geven inzicht in hoe je als individu functioneert in relatie met anderen. Die relatie wordt systeem genoemd. Het systeem begint bij je zelf en breidt zich in groter wordende kringen uit: gezin, familie, vrienden, klasgenoten, buren, sportschool, werk. Systemische technieken brengen aan de oppervlakte welke plek jij inneemt ten opzichte van de ander.

Lichaamswerk technieken maken je bewust van je eigen lijf. Vaak reageert het lijf eerder dan de geest. We zijn niet zo gewend om goed naar ons lichaam te luisteren. Stress wordt al in een vroeg stadium onderkend door ons lichaam zonder dat we ons dat bewust zijn. Door werkelijk aandacht te besteden aan je lichaam leer je de signalen herkennen die duiden op een verhoogd risico voor spanning.  

Ik ben niet wat me overkomen is, maar ik ben wat ik verkies te worden –

Carl G. Jung

Werkwijze en kosten voor particulieren

Omdat een wederzijdse  klik belangrijk is, is de kennismaking altijd gratis en vrijblijvend. Een kennismaking kan telefonisch en duurt maximaal een uur. In de kennismaking kunnen de verwachtingen voor een therapeutisch traject worden besproken.

Tijdens de intake wordt de hulpvraag onderzocht, en bespreken we de doelen.
Een intake duurt ongeveer een uur. Een sessie duurt 1 uur tot 1,5 uur.
De intake en consulten kosten € 85 euro per uur. Je ontvangt na elke sessie een factuur per e-mail.

Werkwijze en kosten voor zakelijke klanten

Voor zakelijke trajecten geldt een ander tarief. Informeer naar de kosten. Indien gewenst door de werkgever maak ik een offerte op.

Afspraken gelden als reservering. Een afspraak kan meer dan 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen binnen 24 uur worden berekend.

Je vindt me ook op:

https://www.vind-een-therapeut.nl/therapeut/jan-pieter-compagnie-drachten-fr.html

Om de kwaliteit te waarborgen is Praktijk de Bascule als aspirant-lid aangesloten bij beroepsvereniging VBAG onder nummer 22011023 en geregistreerd bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder nummer 210021S. Dit register certificeert en registreert Artsen en Therapeuten op HBO niveau. Tevens valt Praktijk de Bascule onder het tuchtrecht voor complementaire zorg.