Wat kost therapie eigenlijk?

Published by admin on

Ik krijg met enige regelmaat de vraag: word jij ook vergoed vanuit de ziektekostenverzekering?

Het antwoord daarop is “nee”. Zodra ik klaar ben met de studie tot psychodynamisch therapeut zal, door te voldoen op grond van de zogenoemde PLATO eisen, een gedeelte van de therapie vergoed worden uit de aanvullende verzekering van de ziektekostenverzekering. Dat komt omdat psychodynamische therapie valt onder de complementaire zorg. Wist u trouwens dat een therapeut zelf ruim 1400 euro aan kosten heeft om aan de PLATO eisen te kunnen voldoen, alleen maar zodat zijn klanten daar profijt van hebben doordat ze gedeeltelijk in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering?

Als reactie hoor ik dan nog wel eens, dat is jammer, want nu kost het mij (en anderen) geld.

Ik vind het belangrijk om hier een kanttekening te plaatsen. Inderdaad hanteer ik een tarief waardoor elk uur rechtstreeks gevoeld wordt in de portemonnee. Inderdaad kost de uit de zorgverzekering vergoede zorg de zorgvrager niets. Tenminste, niet rechtstreeks. Ons zorgstelsel is zo opgebouwd dat iedere inwoner van Nederland toegang heeft tot en gebruik kan maken van de zorg. Daarvoor betalen wij met elkaar de zorg(premie). Dat is een prachtig principe, zodat de zorg inclusief kan worden aangeboden. Niemand hoeft uitgesloten te zijn van zorg, bijvoorbeeld omdat het niet te betalen is. Dat past bij een zorgstaat. Tegelijkertijd loopt datzelfde zorgstelsel gruwelijk vast. Wachtlijsten nemen toe, niet alleen in ziekenhuizen vanwege Covid-19, maar ook in de ggz en de jeugdzorg. Recent uitte de voorzitter van GGZ Nederland haar zorg, dat de ggz niet in staat is dit probleem op te lossen. Maar ook de zorgkosten nemen toe en elk jaar stijgt de zorgpremie weer verder. Behandelaren zitten klem tussen registratie indicatoren en een maximale behandelduur. Elk jaar sneuvelen vergoedingen en worden posten uit de vergoedingenlijst geschrapt. Denk aan bepaalde hulpmiddelen. Je zult maar vijf brildragers in één gezin hebben. Dat de reguliere zorg geen geld kost behoeft dus enige nuancering. Op de achtergrond tikt de teller wel door. Uiteindelijk maken we met elkaar de zorg.

In Praktijk de Bascule geldt dus een boter-bij-de-vis principe want er is geen sprake van tweedelijns zorg. Daar staat tegenover dat u alleen komt als u van uw klacht af wilt. U betaalt voor de expertise die ik in huis heb om u daarin te begeleiden. In een kortdurend traject, dat meestal binnen 1 week kan starten, gaat u aan de slag om dat wat u hindert uit de weg te helpen. U betaalt daarvoor een passende prijs. Ter vergelijking: de onzichtbare kosten voor een traject in de reguliere Basis ggz zijn 105-115 euro per uur. Bron: www.psycholoog.nl (gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA)). Op mijn website www.praktijkdebascule.nl vindt u de actuele prijzen voor psychodynamische therapie.

Wist u dat tot en met 31 december 2021 het eerste (intake) uur niet door de klant betaald, maar kosteloos wordt aangeboden als uit dit gesprek een behandeltraject voortvloeit?


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *